česky česky english polski deutsch
 
 


Akce pro odborníky

Kulatý stůl

Je setkání expertů v oblasti EHS (BOZP) z různých firem, které je vždy zaměřeno na konkrétní téma. Organizátorem akce je Kirschstein & Partner ve spolupráci s hostitelskými firmami.

Poslední Kulatý stůl se konal:

v úterý 17.10.2017 ve firmě Doosan Škoda Power s. r. o. v Plzni

Hlavní téma setkání:

  • Řízení dodavatelů z pohledu HSE, práce s externími firmami

Doplňkové téma:

  • Proč „to“ někde funguje a jinde ne? Pohled na úskalí při zavádění nástrojů bezpečnosti.

Zprávu o akci si můžete přečíst zde.

Jak Kulatý stůl probíhá?

Vybraní účastníci přednesou cca 10 minutový příspěvek, který se týká konkrétního přístupu k danému tématu nebo představí nejlepší praxi, případně nadnesou problém, o kterém by se chtěli poradit s ostatními a zjistit řešení, které se osvědčilo v jiných firmách. Následně o problematice diskutují všichni účastníci setkání.

Součástí akce je také prohlídka provozu firmy, ve které se setkání koná.

Přehled dosavadních Kulatých stolů a články o jednotlivých akcích.

Říjen 2017, Škoda Doosan Power
Říjen 2016 Lafarge Cement, a.s., v Čížkovice
Duben 2016 – v rámci konference BOZP, Sepetná
Říjen 2015 Hexion a.s. Sokolov
Červen 2015 BRUSH SEM s.r.o. Plzeň
Únor 2015 RWE Česká republika a.s. Praha
Říjen 2014 Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o
Červen 2014 Hotel Park Inn Ostrava

Ohlasy účastníků
Velmi přínosná, otevřená a podnětná výměna zkušeností a poznatků z problematiky mimořádných událostí BOZP.                       
Otakar Maceček ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (Červen 2014)  

Velmi přínosná akce s možností sdílení dobrých zkušeností v oblasti Bezpečnosti na pracovištích. Dobrá a neformální atmosféra, která se posouvá mimo pouhé plnění legislativy, k práci s pracovníky a nasazení takových procesů, které více působí na chování pracovníků, a tím i k bezpečnější společnosti.
David Doležal, Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. (Červen 2014)

Výborná příležitost pro akademického pracovníka získat přehled o tom, co aktuálně „trápí“ velké podniky v ČR. Více takových akcí!
Lucie Sikorová, VŠB – TU Ostrava  (Červen 2014)

Chtěl bych velice poděkovat za akci 'Kulatý stůl'. Načerpal jsem při ní řadu nápadů jak vylepšit BOZP u nás v Lafarge Cement, a.s. Inspirativní byly jak příspěvky jednotlivých kolegů z různých průmyslových podniků, tak vlastní prohlídka závodu Honeywell Aerospace Olomouc. Sám se pohybuji po zahraničních podnicích našeho koncernu. Dozvědět se 'jak to dělají jinde' (v jiných typech průmyslu, ve firmách s mateřskou firmou v jiných zemích než ta moje) a promluvit o tom s podobně naladěnými kolegy je velmi osvěžující a přínosné. Opět se potvrzuje, že efektivní BOZP začíná 'nahoře' nebo nezačíná vůbec.
Pavel Bartejs, Lafarge Cement a.s. (Říjen 2014)

Ve své praxi zjišťuji, že největší výzvou bývá kvalitní benchmarking.  Ve svých firmách jsme často schopni určit co je špatně a kde máme největší neshody, ale přijít s efektivním řešením je mnohem složitější úkol.
Kulatý stůl je unikátní akce, kde se potkáváte s kolegy z výrobních oblastí, ze společností, které řeší stejné problémy a potýkají se s obdobnými výzvami. Inspirace z jejich úspěšných opatření a vyvarování se těch méně úspěšných pokusů, je nejcennější úsporou času, kterou můžete dostat.
Osobně si těchto setkání moc vážím a doufám, že budou i nadále pokračovat.
Alena Komolá, Edwards s.r.o. (Říjen 2014)

Setkání u Kulatého stolu jsou beze sporu přínosem. Umožňují seznámit se se zavedenými postupy v oblasti BOZP a dobrými nápady z jiných podniků a sdílet s ostatními, co se osvědčilo u nás. Takové setkávání považuju opravdu za užitečné. Už i jen pro ten pocit sounáležitosti, že i jinde musejí řešit podobné věci a situace.
Tomáš Brůna, Safety Specialist, Constellium Extrusions Děčín s.r.o. (Únor 2015)

Velmi oceňuji podobné akce, protože umožňují přímou komunikaci s kolegy z různých společností. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci, ale o debatu nad zlepšením stávajícího stavu, kdy se můžeme inspirovat od kolegů, kteří řeší podobné problémy. Na posledním kulatém stolu mne zaujalo „vytváření bezpečnostních rutin“ ve společnosti Honeywell a  „základní principy bezpečnosti“ od společnosti RWE.
Karel Fiala, Specialista řízení BOZP, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (Únor 2015)

Takováto setkání jsou pro mě, i díky úžasně namíchané kombinaci lidí „z oboru“ a neformální otevřené atmosféře, vítaným osvěžením, na něž se vždy velmi těším (ať už se odehrávají u kulatého či třeba hranatého stolu.)
Miroslav Šilar, ABB s.r.o. (Říjen 2017)

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podílejí na akci Kulatý stůl. Tato akce totiž pro každého bezpečáka znamená velký přínos informací a dojmů, které si mezi sebou firmy vyměňují a následně mohou aplikovat ve svém „působišti“. Je dobré zjistit, jak co dělají jinde a mít možnost se přiučit nebo naopak dát radu někomu jinému, protože se ve svém oboru všichni potýkáme s velmi podobnými problémy.
Radka Navrátilová, TOYODA GOSEI Czech s.r.o. (Říjen 2017)

Zároveň by som chcel poďakovať za veľmi prínosné a príjemné stretnutie odborníkov v bezpečnosti na vysokej úrovni. Načerpali sme pár nových inšpirácii a zistili sme, že máme veľmi podobné problémy. Veľkým prínosom je aj nadviazanie nových kontaktov. Taktiež oceňujem možnosť nahliadnuť do prevádzky, ktorá je úplne iná ako moja aktuálna oblasť za čo patrí vďaka taktiež spoločnosti Doosan.
Martin Maroši, Kia Motors Slovakia s.r.o. (Říjen 2017)

 
 

 

           
Přehled dosavadních Kulatých stolů a články o jednotlivých akcích.

 

 

 

 

 

 

 

Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1