česky česky english polski deutsch
 
 

BM-Koncept

Náš koncept Řízení vědomí (BM Bewusst(sein)-Managen)

jumper

představuje nový přístup k problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví, který může vyvolat trvalé změny firemní kultury a vést k otevřenému, přímému a konstruktivnímu přístupu při zvládání slabých stránek bezpečnosti práce.

S ohledem na kulturu bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která ve firmě panuje, a na základě hlavních principů lidského chování, pomáháme našim klientům motivovat pracovníky k bezpečnému chování a trvalému růstu uvědomění v oblasti bezpečnosti.


Jednotlivé kroky procesu Řízení vědomí

1. BM-Analýza

Na jejím základě je změřena úroveň vědomí kultury bezpečnosti ve firmě a je stanoven výchozí bod pro zlepšování.

více ...

2. Strategie zvyšování vědomí bezpečnosti

S využitím výsledků BM-Analýzy je možné definovat cíle v oblasti bezpečnosti a stanovit optimální strategii k jejich dosažení. Tato strategie je navržena experty z K&P, její definitivní podoba je připravena ve spolupráci s vedením firmy a tvoří základ pro konkrétního akční plán.


3. Zavedení Nástrojů bezpečnosti vycházejících z lidského chování

více ...

4. Konzultace pro vedení na téma „Jak vytvořit Organizaci odpovědnosti“

Často se stává, že pro nadřízené není jednoduché uvědomit si a plně převzít svou odpovědnost za bezpečnost, vyžadovat a prosazovat změny a požadovat po zaměstnancích přístup založený na principech chování. Proto jsou naši experti k dispozici, aby pomocí konzultací pomohli překonat problémy, které v průběhu procesu mohou nastat.


5. Audity bezpečného chování a Řídící výbor

Ke změnám chování nedojde bez kvalitní kontroly. Řídící výbor má za úkol dohlížet nad plněním jednotlivých kroků plánu a hodnotit postup procesu změn. Audity bezpečného chování přispívají k posílení role vedení a zároveň umožňují efektivní kontrolu práce přímých nadřízených a zapojení řadových zaměstnanců.


6. Školení BM-Koučů pro firmu

Využitím principu tréninku trenérů vznikne ve firmě tým vyškolených BM-Koučů, kteří budou schopni zajistit pokračování procesu. V každodenní práci budou vést a podporovat stálé zvyšování kultury bezpečnosti ve společnosti. Více si o roli BM-Koučů můžete přečíst v našem článku.


7. Opakovaná BM-Analýza a BM-Koeficient

Po určité době je vhodné provedení opakované BM-Analýzy. To umožní vyhodnocení úspěšnosti procesu. BM-Koeficient poskytuje možnost srovnání výsledků (benchmarking) a společné vyhodnocení tvrdých a měkkých faktorů v jednom údaji.

více ...

Pro svou firmu si můžete vybrat Řízení vědomí jako kompletní program, nebo máte možnost vyzkoušet jen některou jeho částí – například zavedení některých nástrojů nebo školení.

Můžeme pro Vás rovněž vypracovat inovativní řešení přizpůsobené přesně potřebám Vaší společnosti.

 
 
leaflet-bm-cz.pdf
Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1