česky česky english polski deutsch
 
 

BM-Koncept

BM-Analýza

BM-Analýza je jednou z částí BM-Procesu (Řízení vědomí). Umožňuje definovat silné a slabé stránky kultury bezpečnosti a ukazuje možnosti dalšího zlepšování.

Doporučujeme provedení BM-Analýzy jak na začátku procesu, tak i po určitě době, aby bylo možné změřit dosažené výsledky a definovat další postup.

Cíle BM-Analýzy

BM- Analýza stanoví:

  • úroveň kultury bezpečnosti ve firmě,
  • silné a slabé stránky v oblasti bezpečnosti,
  • stupeň vývoje, na kterém se právě firma nachází.

Výsledky zároveň slouží k vytýčení výchozího bodu pro zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti. Současně jsou vyhodnocena řešení a opatření, která jsou již ve firmě zavedena a navrženy úpravy, které zajistí lepší účinnost při zvyšování kultury bezpečnosti.

Pomocí BM-Analýzy je určen potenciál pro zlepšení ve sféře chování a zapojení všech zaměstnanců do oblasti bezpečnosti. Za tímto účelem provádíme pohovory se zástupci vedení, přímými nadřízenými i řadovými zaměstnanci. Součástí BM-Analýzy je důkladný rozbor dokumentů z oblasti bezpečnosti a rozhovor se specialistou BOZP/HSE. Posuzujeme rovněž, opatření a aktivity, které firma využívala v minulosti. Navštěvujeme provozy a provádíme vstupní audit.

BM-Analýza má dva výstupy: Mřížku kultury bezpečnosti a BM-Koeficient.

Mřížka kultury bezpečnosti

Jedná se o grafické znázornění, které velmi jasně shrnuje výsledky BM-Analýzy. Hodnotí jednotlivé součásti systému řízení bezpečnosti a zavedené nástroje a znázorňuje silné a slabé stránky v rozvoji kultury bezpečnosti ve firmě. Na první pohled je patrné, kde jsou nutné změny a naopak, ve kterých oblastech je již dosaženo vysoké úrovně.

BM-Koeficient

Díky vypracování metody výpočtu BM-Koeficientu specialisté z K&P poskytli možnost jasného stanovení aktuálního stavu kultury bezpečnosti ve firmě.

BM-Koeficient jako jeden z výsledků BM-Analýzy umožňuje spojení ocenění tvrdých a měkkých faktorů a stanovení úrovně vědomí bezpečnosti jak po stránce behaviorální (chování), tak po stránce technicko-organizační.

BM-Koeficient dává možnost provádět benchmarking (vzájemné porovnání) kultury bezpečnosti mezi odděleními, jednotkami či závody uvnitř společnosti a také srovnání dosažených výsledků s ostatními firmami. Taková analýza jde mnohem dále než pouhé porovnání počtu nehod.

 
 
postergk-A4-cz.pdf
Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1